Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

12 октјабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Октјабрын 12-дә һава шәраитинин дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Мүлајим ҹәнуб күләји әсәҹәк.
Һаванын температурунун ҝеҹә 13-16, ҝүндүз 20-25 дәрәҹә исти олаҹағы ҝөзләнилир.
Азәрбајҹанын рајонларында
Октјабрын 12-дә һава шәраитинин әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр ајры-ајры јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 8-13, ҝүндүз 21-26, дағларда ҝеҹә 1-6, ҝүндүз 13-18 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Агрометеороложи шәрһ
Октјабрын 11-дән 13-дәк республиканын рајонларында нисбәтән мүлајим-исти сабит вә әсасән јағмурсуз һава шәраити ҝөзләнилир. Кәнд тәсәррүфаты биткиләри, о ҹүмләдән памбығын јетишмәси үчүн истилик кифајәт гәдәр олаҹаг,. Мәркәзи-Аран рајонларында һаванын температуру 21-26 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк. Буна бахмајараг, памбығын јетишмә сүрәтинин ади вахтлардан ҝери галаҹағы давам едәҹәк. Һава шәраити үмумән памбығын јығымы вә гурудулмасы, үзүм вә мејвә бағларында мәһсулун јығымы, һәмчинин гышлагларда от өртүјүнүн бој атмасы вә пајызлыг дәнли биткиләрин сәпини үчүн әлверишли олаҹаг.
4854 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP