Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

Түркијәдән нөвбәти гәләбә

2014 дүнја чемпионатынын сечмә мәрһәләси чәрчивәсиндә Түркијә Естонијанын гонағы олуб.

Умуд Булутун вә Бурак Јылмазын вурдуғу голлар Түркијәјә 2-0 һесаблы гәләбә бәхш едиб. Бу галибијјәт сајәсиндә халларынын сајыны 16-а чатдыран Фаиһ Теримин командасы плај-офф-а чыхмаг үчүн сон шансыны әлдә сахламыш олуб. Белә ки, Һолландијаны өз мејданында гәбул едәҹәк Түркијә галиб ҝәлмәлидир. Чүнки ән јахын изләјичиси Румынјанын да 16 халы вар вә румынлар сон ојунда Естонија илә гаршылашаҹаглар. Әҝәр түркијәлиләр Һолландијаја мәғлуб олса вә Румынја Естонијаны удса, онда румынлар 19 халла груп икинҹиси кими плај-оффа адлајаҹаглар.(Бакуинфо)
4693 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP