Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2013

Террорчулар арасында тоггушма баш вериб

Суријада радикал террорчуларла үсјанчылар арасында баш вермиш тоггушмаларда 50-дәк инсан өлүб

Суријанын Һәләб шәһәриндә радикал террорчулар вә үсјанчылар арасында баш вермиш тоггушмаларда 50-дәк инсан өлүб. АПА-нын “Франс Пресс”ә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, бу барәдә Сурија Инсан Һагларынын Мониторинги Мәркәзи ачыглама јајыб (ОСДҺ).

Ачыгламада гејд олунур ки, “Әл Гаидә” бејнәлхалг террор тәшкилаты илә әлагәли олан “Ираг вә Левантедә Ислам Дөвләти” (Ысламиҹ Стате оф Ыраг анд тһе Левант, ЫСЫЛ) груплашмасынын дәстәләри вә “Азад Сурија Ордусу”нун (АСО) бирләшмәси арасында тоггушмалар Һәләб шәһәриндә октјабрын 10-дан давам едир. ОСДҺ-нин мәлуматына ҝөрә, дөјүшләрдә 30 үсјанчы өлүб, исламчылар исә 10 нәфәр итки вериб.

Гејд олунан һәр ики груплашма Суријада һөкумәт ордусуна гаршы вурушур, лакин онларын арасында сон заманлар тез-тез гаршыдурмалар баш верир. Ҹари илин сентјабр ајында ЫСЫЛ силаһлылары вә "АСО" үсјанчылары арасында Аазаз шәһәринә нәзарәт етмәк уғрунда бир нечә ҝүн гызғын дөјүшләр ҝедиб. Сонрадан тәрәфләр атәшкәс барәдә разылыг әлдә едиб.
4902 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP