Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

Минҝәчевирдә силаһлы инсидент

Минҝәчевирдә силаһлы инсидент баш вериб, бир нәфәр јараланыб

Минҝәчевир шәһәриндә силаһлы инсидент баш вериб. Ов түфәнҝи илә ачылан атәш нәтиҹәсиндә бир нәфәр ағыр јараланыб.

Шәһәр Полис Шөбәсиндән АПА-ја верилән мәлумата ҝөрә, һадисә октјабрын 13-дә Минҝәчевир шәһәринин М.Магомајев проспектиндә јерләшән “Ушаг шәһәрҹији”нин әразисиндәки чајханада баш вериб.

Минҝәчевир шәһәринин Фүзули күчәси 2/5 мәнзил 14-дә јашајан, 1970-ҹи ил тәвәллүдлү Мустафајев Огтај Абдуләли оғлу илә 3 нәфәр намәлум шәхс арасында инсидент баш вериб.

Шәхси мүнасибәтләр зәмининдә баш верән дава заманы намәлум шәхс вә ја шәхсләр ов түфәнҝиндән Огтај Мустафајевә бир нечә дәфә атәш ачыблар.

Бәдәнинин мүхтәлиф најиһәләриндән ағыр хәсарәтләр алан Огтај Мустафајев Минҝәчевир шәһәр Мәркәзи Хәстәханасына јерләшдирилиб. Һадисәни төрәдән шәхс вә ја шәхсләрин тапылмасы истигамәтиндә әмәлијјат-ахтарыш тәдбирләри һәјата кечирирлир.

Фактла бағлы Минҝәчевир шәһәр Прокурорлуғу вә Полис Шөбәси тәрәфиндән бирҝә арашдырма апарылыр.
4754 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP