Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

Рајонда мүәммалы гәтл һадисәси баш вериб

Загатала Мәркәзи Рајон Хәстәханасындан АПА-ја верилән мәлумата ҝөрә, дүнән саат 20 радәләриндә 5-6 нәфәр намәлум шәхс үзәриндә зоракылыг әламәтләри олан намәлим киши мејитини хәстәхананын гәбул шөбәсинә ҝәтириб, һеч бир мәлумат вермәдән ораны тәрк едибләр.

Рајон Полис Шөбәси вә Прокурорлуғун апардығы арашдырма нәтиҹәсиндә гәтлә јетирилән шәхсин Загатала рајонунун Ахагдәрә кәнд сакини, 1970-ҹи ил тәвәллүдлү Абдуллајев Јусиф Шабан оғлу олдуғу мәлум олуб. Илкин јохлама заманы мејитин күрәк наһијәсиндә кәсилмиш-чапылмыш, бојун наһијәсиндә исә дахилә ишләјән јаралар ашкарланыб.

Арашдырма нәтиҹәсиндә Јусиф Абдуллајевин кәнд әразисиндәки чајын кәнарында, һәмкәндлиси, 1989-ҹу ил тәвәллүдлү Гурбанов Исрафил Рамазан оғлу тәрәфиндән бычагланараг өлдүрүлдүјү мәлум олуб. Мәлумата ҝөрә, гәтл шәхси мүнагишә зәмининдә баш вериб.

И. Гурбанов сахланылараг истинтага тәһвил верилиб.

Фактла бағлы Загатала рајон Прокурорлуғунда ҹинајәт иши башланыб, арашдырма апарылыр. Һазырда гәтлдә истифадә олунан бычаг ахтарылыр.
5885 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP