Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Октјабр 2013

Бирјулево базары ачылмајаҹаг

Москва мери: “Бирјулеводакы мејвә-тәрәвәз базасы чох ҝүман ки, ачылмајаҹаг”
Москва мери Серҝеј Собјанин пајтахт әһалисини әмин едиб ки, гејри-легал миграсија вә бу саһәдә ҹинајәткарлыгла мүбаризә давам едәҹәк. АПА-нын “РИА Новости”јә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, С. Собјанин москвалыларын базарларда, тиҹарәт базаларында гајда-ганун јаратмаг, ганунсуз миграсијанын гаршысыны алмаг вә һүгуг-мүһафизә органларынын фәалијјәтини јахшылашдырмагла бағлы тәләбләрини анладыгларыны вә дәстәкләдикләрини, бу истигамәтдә мүвафиг аддымларын атылдығыны сөјләјиб: “Јегор Шербаковун гәтли хүсусилә ағыр ҹинајәтдир, лакин бу факт провокаторлар тәрәфиндән таланлар вә күтләви гарышыглыг јаратмаг үчүн истифадә олуна билмәз”.

Мер Бирјулеводакы мејвә-тәрәвәз базасынын бағландығыны вә чох ҝүман ки, һеч вахт ачылмајаҹағыны вурғулајыб.
4496 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP