Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

Русларла мигрантлар арасында нөвбәти гаршыдурма

Бирјулево рајонунда јерли сакинләрлә мигрантлар арасында нөвбәти гаршыдурма јараныб

Русијанын Бирјулево рајонунун гәрбиндә Медынски күчәсиндә дүнән ҝеҹә бир груп маскалы шәхс асијалы ҝөрүнүшә малик киши вә гадына һүҹум едәрәк онлары дөјүб.

Бу барәдә “Лифе Неwс”а Бирјулево рајону һүгуг-мүһафизә органларындан мәлумат верилиб. Һадисә нәтиҹәсиндә киши чохсајлы хәсарәтләр алыб вә бурну сыныб. Мүхтәлиф дәрәҹәли хәсарәт алан гадынын габырғасы да сындырылыб.

Хәсарәт алан һәр ики шәхс јерли хәстәханаја јерләшдирибләр.

Хатырладаг ки, артыг бир нечә ҝүндүр ки, Русијада јерли сакинләрлә ҝәлмәләр арасында гаршыдурмалар јараныр. Гаршыдурмалар нәтиҹәсиндә 400-дән чох инсан сахланылыб вә даһа чох хариҹи мигрантларын чалышдығы тәрәвәз базары исә бағланылыб.
4576 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP