Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2019

6 декабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Декабрын 6-да һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 3-5, ҝүндүз 9-11, Бакыда ҝеҹә 3-5, ҝүндүз 9-11 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 775 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 80-90, ҝүндүз 60-65 фаиз тәшкил едәҹәк.
Азәрбајҹанын рајонларында
Декабрын 6-да һаванын әсасән јағмурсуз олаҹағы, лакин Ләнкәран-Астара зонасында арабир јағыш, дағлыг әразиләрдә гар јағаҹағы еһтималы вар. Ајры-ајры јерләрдә думан олаҹаг, гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 0-5, ҝүндүз 7-12 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 1-6 дәрәҹә шахта, ҝүндүз 3-8 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Декабрын 6-да Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
814 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP