Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Декабр 2019

Русијасыз да баҹарарыг, анҹаг... - Иран

Иран Русијанын Теһранла Фордо атом објектиндә гаршылыглы фәалијәтини давам етдирәҹәјинә үмид едир.

Буну Иран Атом Енержи Тәшкилатынын рәсми нүмајәндәси Бәһруз Камалвәнди дејиб.

“Һесаб едирик ки, Русија АБШ санксијаларына рәғмән лајиһәдәки ишини дајандырмајаҹаг. Москва Бушәһр АЕС-дә икинҹи вә үчүнҹү енержи блокларынын тикинтисиндә иштиракыны давам етдирир. Иран техники нөгтеји-нәзәрдән ҝәләҹәкдә дә Русијасыз иш апара биләр. Әлбәттә ки, сијаси бахымдан Москва илә әмәкдашлыг давам етсә, даһа јахшы оларды”, – дејә о билдириб.
664 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP