Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Декабр 2019

Азәрбајҹанын бу бөлҝәләри гара бүрүндү

Азәрбајҹанда мүшаһидә олунан фактики һава шәраити ачыгланыб.

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментиндән верилән мәлумата ҝөрә, декабрын 9-у саат 10:00-а олан мәлуматына әсасән, өлкә әразисиндә һава шәраити гејри-сабит кечиб, јағыш јағыб, бәзи јерләрдә интенсив олуб, дағлыг әразиләрдә гар јағыб.

Дүшән јағынтынын мигдары Забратда 20 мм (ајлыг норманын 68 фаизи), Сумгајытда 16 мм (ајлыг норманын 60 фаизи), Маштағада 14 мм (ајлыг норманын 41 фаизи), Бакыда 13 мм (ајлыг норманын 44 фаизи), Бинәдә 11 мм (ајлыг норманын 38 фаизи), Нефт Дашларында 14 мм (ајлыг норманын 66 фаизи), Чилов адасында 3 мм, Пираллаһыда 2 мм, Нахчыван МР-да 3-12 мм, Ләнкәран-Астара зонасында 2-6 мм, Мәркәзи Аран рајонларында вә Балакән-Шәки бөлҝәсиндә 1-8 мм олуб.

Гар өртүјүнүн һүндүрлүјү Ағдәрәдә 9, Дашкәсәндә 6, Гырызда 4, Ҝәдәбәј, Шаһдағда 2, Сарыбаш, Ҝөјҝөлдә 1 см тәшкил едиб.
895 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP