Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2020

Теһранда Ермәнистан сәфирлији гаршысында етираз аксијасы - Фотолар

Бу ҝүн (чәршәнбә) Теһранда бир груп тәләбә Ермәнистан сәфирлији гаршысында топлашараг бу өлкәнин сионист режиминдә сәфирлик ачмасына етираз едиб.
Аксија иштиракчылары “Ермәнистан сионист режиминдә сәфирлик ачмасына пешман олаҹаг” вә “Сионист режими илә әмәкдашлығын ағыр бәдәли олаҹаг” кими шүарлар верибләр, Фәләстин идејаларыны вә Иранын милли тәһлүкәсизлијини дәстәкләдикләрини билдирибләр.
Тәләбәләр бәјанатларында Ермәнистана өз гәрарына јенидән бахмағы, сәфирини ҝери чағырмағы, сионист режиминин ҹинајәтләринә шәрик олмамамағы төвсијә едибләр.
Бәјанатын сонунда вурғуланыр ки, Исламын ән мүһүм дүшмәни олан сионист режими гаршысында Иранын мүдрик вә принсипиал сијасәти дәјишмәздир, бу режимин Иранын гоншулуғунда һүзур вә нүфузуна шәраит јаратмаг Ирана гаршы дүшмәнчилик һәрәкәти кими дәјәрләндирилир вә өлкәнин хариҹи сијасәт саһәсиндәки гәрарларда өз тәсирини ҝөстәрәҹәк.429 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP