Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Ҝәдәбәјдә өлән әсҝәр дөјүлүбмүш (Видео)

Октјабрын 12-дә башында шиш олдуғу үчүн дүнјасыны дәјишдији дејилән 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Рәҹәбли Мурад Әкбәр оғлунун дөјүләрәк өлдүрүлдүјү мәлум олуб.

АХҸП Ҝәнҹләр Комитәси фаҹебоокда олајла бағлы бир видео пајлашыб. Видеода Мурад Рәҹәблинин әмиси гардашы оғлу барәсиндә данышыр. Тәртәр рајонунда дүнјаја ҝәлән Мурад Рәҹәбли 2010-ҹу илин апрел ајында һәрби хидмәтә ҝедиб. 2012-ҹи илин октјабр ајында һәрби хидмәти баша вуруб. 2013-ҹү илин апрел ајындан етибарән мүдәтдән артыг һәрби гуллугчу курсуна ҝедиб. Илк тәјинаты Ҝәдәбәј рајону Н сајлы һәрби һиссәдә Тағым командиринин мүавини, топ командири олуб.

Октајабрын 12-дә саат 21 радәләриндә Мурад Рәҹәблин өлмү илә бағлы аиләсинә мәлумат верилиб. Експерт рәји мәрһумун һеч бир хәстәлијинин олмадығы вә башына күт аләтлә зәрбә ендирилдији барәдә рәј вериб. Телеканаллар исә јајымладыглары сүжетләрдә бунун әксини “сүбут” едибләр. Ҝуја мәрһумун башында шиш вар имиш (азадлиг.инфо).
4788 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP