Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Март 2021

Роһинҹа мүсәлманларынын кәдәри битмир - Дүшәрҝә алова бүрүндү - Фото

Бангладешин ҹәнубунда јерләшән роһинҹа көчкүнләринә аид дүшәрҝәдә јанғын баш вермәси нәтиҹәсиндә бир нечә нәфәр һәлак олуб вә минләрлә сығынаҹаг јаныб.

Јерли рәсмиләрин вә шаһидләрин билдирдијинә ҝөрә, базар ертәси Бангладешин ҹәнубунда роһинҹа мүсәлманларынын дүшәрҝәсиндә баш вермиш јанғын нәтиҹәсиндә бир нечә нәфәр һәлак олуб, минләрлә сығынаҹаг вә ев јаныб. Бу јанғын сон илләрдә роһинҹалылара аид дүшәрҝәләрдә баш вермиш ән ағыр јанғын һесаб олунур.
Јајылмыш ҝөрүнтүләрдән мәлум олур ки, Кокс-Базарын Балухали дүшәрҝәси шиддәтли алова бүрүнүб, гара түстү ҝөјә уҹалыр. Сығынаҹагсыз галмыш роһинҹалылар исә галан әшјаларыны оддан горумаға чалышырлар.

БМТ-нин Гачгынлар үзрә Али Комиссарлығынын Кокс-Базардакы мәтбуат катиби дејиб: “Јанғын баш вердикдән сонра хиласедиҹи гүввәләр көчкүнләрин көмәјинә ҝетдиләр. Лакин онлар билдирирләр ки, бу јанғында сығынаҹагларын чоху јаныб вә бир нечә нәфәр һәлак олуб. Јанғынын баш вермәсинин сәбәби мәлум дејил.”
Буну да гејд едәк ки, бу, роһинҹа мүсәлманларынын дүшәрҝәләриндә баш верән илк јанғын дејил.

БМТ-нин Гачгынлар үзрә Али Комиссарлығы 14 јанвар 2021-ҹи илдә вердији һесабата ҝөрә, Бангладешин Мјанма илә сәрһәддә јерләшән роһинҹа гачгынларына аид Нејапара дүшәрҝәсиндә 3500 сығынаҹагдан 550-си јаныб.


 


738 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP