Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Анкарада ҝәрҝинлик: полислә сакинләр арасында гаршыдурма

Шәһәр Бәләдијјәсинин мешәјә јол чәкмәк истәмәси сакинләри ајаға галдырды

Дүнја Анкара Бөјүкшәһәр Бәләдијјәси полис дәстәји илә ОДТҮ мешәсинә ҝедәҹәк јолун иншасына башлајыб. АНС ПРЕСС-ин Түркијә мәтбуатына истинадән мәлуматына ҝөрә, Бәләдијјәнин бу истәјинә гаршы Анкара сакинләри гаршыдыр вә јолун чәкилишинә имкан вермәк истәмир.

Птән ҝеҹә мешә массивинә ҝедән јолун иншасы заманы полислә сакинләр арасында гаршыдурма јараныб. Вә полис мүгавимәт ҝөстәрмәк истәјән груплара гаршы бибәр газы тәтбиг едиб.

Бунунла јанашы јол чәкилишини һәјата кечирән ишчиләр мәтбуат нүмајәндәләринә фотолар чәкмәјә имкан вермәк истәмәјиб.

Мараглы мәгамлардан бири олуб ки, полисә әһалинин дағытмаг үчүн һавадан верталјот да дәстәк вериб./анс/
4310 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP