Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијун 2021

Корона әлејһинә јени дәрманын истеһсалына башланылды

Русијада пејвәнд истеһсалына башланды, инди артырылмасы лазымдыр вә бунун үчүн мүтләг плазма ҝәрәкдир.

Буну Русија сәһијјә назири Михаил Мурашко дејиб.

О, коронавируса јолухуб сағаланларын ган плазмасына әсасланан "Антиковид Иммуноглобулин" адлы дәрманын истеһсалына башландығыны билдириб:

"Бу, вирусун нејтраллашдырылмасына имкан верән јүксәк дәрәҹәдә консентрасијалы бир дәрмандыр вә әлбәттә, антикор плазма илә мүгајисәдә үстүндүр”.

Гејд едәк ки, Русија Сәһијјә Назирлији даһа әввәл ҸОВИД-19 вурисундан сағалан инсанларын ган плазмасы әсасында һазырланмыш "ҸОВИД-глобулин" дәрманынын истифадәсини тәсдигләмишди.
1486 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP