Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ијун 2021

Иранлы допломатлар Ағдам мәсҹидиндә

Чох тәәссүф едирәм ки, бу ҹүр ҹәннәт кими јерләр виран гојулуб, бурада һеч нә галмајыб. Мәһз бу мәнзәрәјә ҝөрә Ағдам “Гафгазын Хросимасы” адландырылыр.

Бу сөзләри ијунун 13-дә Ағдама сәфәр заманы Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Сејид Аббас Мусәви журналистләрә ачыгламасында дејиб.

Иранын ишғалдан азад олунмуш әразиләримиздә гуруҹулуг ишләринә вә мина ахтарышына дәстәк вермәјә һазыр олдуғуну сөјләјән сәфир әминлијини билдириб ки, бу јерләр јенидән гурулаҹаг, јени, ҝөзәл биналар тикиләҹәк.
1179 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP