Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Чантасындан ҹәсәд чыхды

АБШ-да бир мағазаја ҝирән вә шүбһәли һәрәкәтләри илә диггәтләри үзәринә топлајан ики ҝәнҹ гыз полисләр тәрәфиндән сахланылыблар. Полисләр әввәлҹә онларын оғурлуг етдикләриндән шүбһәләнибләр. Она ҝөрә дә гызларын чантасыны јохламаг истәјибләр. Гызлардан биринин чантасындан чыхан ушаг ҹәсәди һәр кәси һејрәтләндириб. Нәзарәтә ҝөтүрүлән гызлар ушағын өз-өзүнә өлдүјүнү дејибләр. Һәкимләр дә ушағын өлдүјүнү тәсдигләјибләр. Ушағы дүнјаја ҝәтирән 17 јашлы ҝәнҹ гыз исә әввәлҹә полис шөбәсинә, сонра исә х
4466 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP