Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Август 2021

Русијаја гаршы дәрин вә ҹидди ишләр апарылыр - Шојгу

“Кәнарда Русијаја гаршы дәрин вә ҹидди ишләр апарылыр”.

Буну Русија мүдафиә назири Серҝеј Шојгу дејиб.

Назир еһтимал олунан тәһлүкәләрә гаршы Русија дахилиндә јени мүдафиә системинин гурулмасынын ваҹиблијинә диггәт чәкиб.

Шојгунун сөзләринә ҝөрә, Калининграддан Камчаткаја гәдәр бүтүн әразиләр бојунҹа Русијаја гаршы бу ҹүр тәхрибат ишләри ардыҹыл олараг апарылыр.

Гејд едәк ки, Серҝеј Шојгу бундан әввәл Русија ордусунда мүасир силаһларын пајынын 71 фаиздән чох олдуғуну билдирмишди. Силаһларын хидмәт габилијјәтинин 99 фаизә чатдығыны да диггәтә чатдырмышды.
1034 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP