Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Сентјабр 2021

Чин нүвә силаһындан истифадә етмәјә һазыр олмалы...

Илк олараг Чин нүвә һүҹуму үчүн һазыр олмалыдыр.

Буну Чинин БМТ-дәки сабиг сәфири Зуканг АБШ, Австралија вә Инҝилтәрәнин АУКУС Пакты имзаламасына мүнасибәт билдирәркән дејиб.

“АУКУС Пакты кими јени иттифага гаршы Чин даһа агрессив мөвге сәрҝиләмәлидир. Чин нүвә силаһындан истифадә етмәјә һазыр олмалы вә "илк истифадә гадағасы" сијасәтиндән әл чәкмәлидир. Пекинин 1960-ҹы илләрдән бәри тәтбиг етдији һазыркы сијасәти Чинә јүксәк әхлаги зәмин јаратды. Анҹаг Чин-АБШ данышыглары тәрәфләрин нүвә силаһлары илә бағлы разылыг әлдә етмәјинҹә, мүмкүн дејил”, - сабиг сәфир билдириб.
2353 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP