Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Сентјабр 2021

Јени ганун: Путинин сәлаһијјәтләри артырылыр

Русија Думасына реҝионал һакимијјәтләр һаггында ганун лајиһәси тәгдим едилиб.

Ганун лајиһәси гәбул олунаҹағы һалда губернаторлар үчүн тәјин едилән ики мүддәтлик сечки дөнәми мәһдудијјәти ләғв олунаҹаг. Губернаторлар бундан сонра субјект рәһбәрләри олараг адландырылаҹаг. Онларын фәалијјәт мүддәти исә 5 иллик олаҹаг.

Ганун лајиһәси һәмчинин реҝион башчыларынын президент тәрәфиндән истефаја ҝөндәрилмәси илә бағлы әсаслары да ҝенишләндирир. Јени лајиһәјә әсасән, истефаја ҝөндәрилән гурбернатор 5 ил әрзиндә субјект рәһбәри вәзифәсинә иддиалы олмајаҹаг.
2192 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP