Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Сентјабр 2021

Бакыда кишини бычаглајыб, пулуну оғурладылар

Бакыда бычагланма һадисәси баш вериб.

Һадисә Гарадағ рајонунда гејдә алыныб.

Лөкбатан гәсәбәсиндә 1970-ҹи ил тәвәллүдлү Галиб Мәммәдхан оғлу Фәрәҹов бир, јахуд бир нечә шәхс тәрәфиндән әввәлҹә резин дәјәнәклә дөјүләрәк башындан хәсарәт алыб, сонра исә бычагланыб.

Јаралы тәҹили тибби јардымын көмәклији илә хәстәханаја чатдырылыб. Мүајинә заманы она алын наһијәсинин әзији вә гарын бошлуғунун 2 әдәд кәсилмиш-дешилмиш бычаг јарасы диагнозлары гојулуб. Јаралы әмәлијјат олунуб.

Г.Фәрәҹовун дедијинә ҝөрә, о, бычагландыгдан сонра үзәриндә олан пул гарәт едилиб.
2299 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP