Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2021

Хызыда намәлум киши мејити тапылыб - ФОТО

Хызы рајону Јени Јашма кәнди әразисиндә 40-45 јашларында намәлум киши мејити тапылыб.

Бу барәдә Дахили Ишләр Назирлијинин Мәтбуат Хидмәтинин Губа реҝионал групундан мәлумат верилиб.

Билдирилиб ки, ашкар едилән мејит арыг бәдән гурулушлу, боју 170 сантиметр, нисбәтән јумру сифәт гурулушлу, сејрәк сачлыдыр.

Ашкар олунан заман мејитин үзәриндә һеч бир зоракылыг әламәтләри ашкар едилмәјиб.

"Гејд едәк ки, бу шәхси таныјанлардан Хызы Рајон Полис Шөбәсинин 023-31-50-131 вә 051-500-00-13 нөмрәләри илә әлагә сахлајараг мәлумат вермәләри хаһиш едилир", - Мәтбуат Хидмәтиндән билдирилиб.


1741 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP