Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Нојабр 2021

Иранын 13-ҹү јардымы Әфганыстана чатыб

Иранын Әфганыстана ҝөндәрдији һуманитар јардымынын 13-ҹү партијасы бу ҝүн Ҹәлалабада чатыб.
İчәрисиндә 13 тон әрзаг, әдјал, дәрман вә тибби аваданлыгларын олдуғу тәјјарә бу ҝүн (базар) Нәнҝәрһар һава лиманында ениб. Һазыркы јардымлар “Спин ғар” шәһәриндә баш вермиш террор акты нәтиҹәсиндә јаралананларын вә һәлак оланларын аиләләринә, һабелә Нәнҝәрһар әјаләтиндә азтәминатлы аиләләрә чатдырылаҹаг.
Иран сон ики ај әрзиндә гуру вә һава јоллары васитәсилә Әфганыстан халгына бундан әввәл 12 јардым јүкү ҝөндәриб.
İранын Әфганыстандакы сәфиринин мүавини Сејид Һәсән Мүртәзәви гејд едиб ки, Али Мәгамлы Рәһбәр Әфганыстанын зүлмә мәруз галмыш халгына һуманитар јардымларын давам етдирилмәсини истәјиб.

سیزدهمین محموله کمک‌های ایران به افغانستان رسید

1178 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP