Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Нојабр 2021

Түркијәдә Әрдоғанын истефасыны тәләб едәнләрә диван тутулду

Истанбул полиси Әрдоған һөкумәтинин игтисади сијасәтинә гаршы динҹ аксија кечирән әһалијә ҝүҹ тәтбиг едәрәк 40-дан чох адамы һәбс едиб.
Түркијә һөкумәти өлкә валјутасынын давамлы олараг дәјәр итирмәсинин сәбәби вә бунунла мүбаризә стратеҝијалары илә бағлы халга һәлә дәгиг ҹаваб вермәдији һалда тәһлүкәсизлик гүввәләри өлкәдә инфлјасија әлејһинә етираз едәнләри һәбс едир.
Түркијә КИВ-ләри чәршәнбә ҝүнү ахшам саатларында билдирибләр ки, Истанбул полиси Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған һөкумәтинин игтисади сијасәтинә гаршы етираз едәнләрә гаршы ҝүҹ тәтбиг едәрәк 40-дан чох адамы һәбс едибләр.
“РИА Новости”-нин Түркијә мәнбәләринә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, ҹүмә ҝүнү Истанбулун Кадикөј рајонунда полис һөкумәти истефаја чағыран шүарлар сәсләндирән јүзләрлә етиразчыја гаршы зоракылыға әл атыб вә онларын үзәринә су бурахыб. Һабелә, бәзи проспектләрдә јоллары бағлајараг аксија иштиракчыларынын дағылышмасыны тәләб едиб.
Бир нечә ҝүн бундан әввәл Измир вилајәтиндә минләрлә ишчи Түркијәдә јүксәк гијмәтләрә вә јүксәк инфлјасијаја етираз едәрәк, мааш вә верҝиләр арасында таразлыг тәләби илә күчәләрә чыхмышды.
1375 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP