Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Нојабр 2021

Бакыда әр арвадыны гәтлә јетирди

Бу барәдә Сабунчу Рајон Прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Нојабрын 29-у саат 13 радәләриндә 1998-ҹи ил тәвәллүдлү Ләман Әләсҝәрованын үзәриндә зоракылыг әламәтләри олан мејитинин Сабунчу рајону, Пиршаһы гәсәбәсиндә кирајәдә јашадығы евин һәјәтиндә ашкар едилмәси барәдә рајон прокурорлуҝ̆уна мәлумат дахил олуб.

Апарылан арас̧дырмаларла зәрәрҹ̧әкмис̧ин әри, 1990-ҹы ил тәвәллӱдлӱ Шәһријар Әләсҝәровун шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранан мӱбаһисә заманы Ләман Әләсҝәроваја бычагла чохсајлы хәсарәтләр јетирәрәк ону гәсдән ӧлдӱрмәсинә әсаслы с̧ӱбһәләр мӱәјјән едилиб.

Шәһријар Әләсҝәров с̧ӱбһәли с̧әхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб олунуб.
1579 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP