Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Декабр 2021

АБШ: Иран дронлары ҝетдикҹә даһа өлдүрүҹү олур

АБШ Мүдафиә Назирлијинин мәтбуат катиби Ҹон Кирби чәршәнбә ҝүнү дејиб ки, Иранын пилотсуз учуш апаратлары програмы инкишаф едир вә Иран пилотсуз тәјјарәләри ҝетдикҹә даһа дәгиг вә өлүмҹүл олур.
Ҹ. Кирби “МСНБҸ”-ә мүсаһибәсиндә дејиб: “Һазырда биздә Иранын нүвә програмы вар вә Јахын Шәргдә нүвә силаһына малик Иранла даһа асан һәлл олуна биләҹәк проблем јохдур.”

О, Американын нүвә сазишиндән биртәрәфли олараг чыхмасына тохунмадан һал-һазырда мүзакирәләрин чох чәтин ҝетдијини вә онун һансы нәтиҹә верәҹәјинин билинмәдијини гејд едиб.

Пентагон сөзшүсү Иранын мүрәккәб балистик ракетләр програмыны ҝенишләндирдијини дә вурғулајыб.
Ҹ. Кирби Иранын пилотсуз учуш апаратларынын имканларынын инкишафы илә бағлы суала ҹаваб олараг дејиб: “Сон бир нечә илдә Иранын ПУА ҝүҹү хејли инкишаф едиб. Онлар ҝетдикҹә даһа дәгиг вә өлүмҹүл олур.”
1559 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP