Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Декабр 2021

Бакыда 74 јашлы киши гәтлә јетирилди

Бакыда гәтл һадисәси олуб.

Бу барәдә Хәтаи Рајон Прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Билдирилиб ки, декабрын 19-у саат 22 радәләриндә пајтахтын Хәтаи рајон сакини 1947-ҹи ил тәвәллӱдлӱ Вагиф Һүсејновун ӧлдӱрӱлмәси барәдә рајон прокурорлуҝ̆уна мәлумат дахил олуб.

Апарылан арас̧дырмаларла зәрәрчәкмишин гоншусу, 1970-ҹи ил тәвәллүдлү Ҹејһун Ризајевин јашадыглары бинанын гаршысында шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларына јаранан мүбаһисә заманы кәсиҹи-дешиҹи аләтлә Вагиф Һүсејновун дөш гәфәсинин сол јан сәтһинә хәсарәт јетирәрәк ону гәсдән ӧлдӱрмәсинә әсаслы с̧ӱбһәләр мӱәјјән едилиб.

Ҹејһун Ризајев с̧ӱбһәли с̧әхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб олунуб.
1641 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP