Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Декабр 2021

Чили президенти: Исраил гатил вә сојгырым төрәдән режимдир

Чилинин президенти Габриел Борич Исраилин гатил вә сојгырымчы бир режим олдуғуну тәкрар едәрәк бүтүн дүнја дөвләтләринин бејнәлхалг гајда-ганунлара әмәл етмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.

Мәтбуата мүсаһибә верән президент апарыҹынын: “Сиз бундан әввәл Исраилин гатил вә сојгырымчы бир дөвләт олдуғуну дединиз. Бу сөзүнүзүн үстүндә галырсынызмы?” суалыны белә ҹавабландырыб:

“Бәли, јенә дә дејирәм.
İсраил, Чин, Сәудијјә Әрәбистаны вә Түркијә кими бејнәлхалг һүгуглары позан өлкәләрин һамысы бејнәлхалг ганун вә нормалара һөрмәт етмәлидир. Һәмин өлкә нә гәдәр ҝүҹлү олса да. Биз өлкәнин һансы олмасыны нәзәрә алмадан, бүтүн ҝүҹүмүзлә вә нәјин баһасына олурса олсун, бејнәлхалг принсипләри вә инсан һагларыны мүдафиә етмәлијик.”
1534 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP