Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Декабр 2021

Авропа Парламентинин тәмсилчиси: ИШИД-и мәғлуб етмәк үчүн һеч ким ҝенерал Сүлејмани гәдәр сәј ҝөстәрмәјиб

Авропа Парламентинин тәмсилчиси Исламын бөјүк сәркәрдәси ҝенерал Гасим Сүлејманинин ИШИД-ә гаршы мүбаризәсини диггәтә чәкиб.

Авропа Парламентинин ирландијалы тәмсилчиси Мик Уоллес Иранын Авропа Иттифагындакы нүмајәндәлијинин СЕПАҺ-ын Гүдс Гүввәләринин команданы ҝенерал Гасым Сүлејманинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү әрәфәсиндә Тwиттер-дәки месажына мүнасибәт билдирәрәк, Ирагда ИШИД-и мәғлуб етмәк үчүн һеч кимин сәрдар Сүлејмани гәдәр хидмәт ҝөстәрмәдијини вурғулајыб.

Мик Уоллес јазыб: “АБШ вә мүттәфигләри ИШИД-ин јаранмасына вә дөјүшчү групларын силаһланмасына ҝөрә мәсулијјәт дашыдығы һалда, Ирагда ИШИД-и мәғлуб етмәк үчүн һеч ким ҝенерал Сүлејмани гәдәр сәј ҝөстәрмәјиб. О, АБШ тәрәфиндән гәтлә јетириләндә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин гынағы һарада иди?”
Öтән ҝүн Иранын Авропа Парламентиндә нүмајәндәлији Тwиттер сәһифәсиндә видео пајлашараг јазмышды: “Сәрдар Сүлејманинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү илә әлагәдар сәфирликдә топладығымыз бу гыса видео-чархы изләмәк үчүн сизи дәвәт едирик. Бу гәһрәман, реҝионда сүлһүн бәргәрар олмасы үчүн тәлаш едиб, екстремизм вә терроризмин јајылмасына гаршы мөһкәм сәнҝәр олуб.”
2790 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP