Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Јанвар 2022

Вучич: НАТО-ну истәмирик дејә, силаһлана билмәрик?

Сербијанын мөвгеји НАТО үзвлүјүндән имтина вә өз ҝүҹлү ордусуну јаратмагдан ибарәтдир.

Бу сөзләри Сербија Президенти Александр Вучич дејиб.

Журналистин “НАТО үзвлүјү алмаг мүмкүндүрсә, нә үчүн Сербија силаһланыр” суалына Вучич “Биз НАТО-ја дахил олмајаҹағыг” ҹавабыны вериб.

“Онлар НАТО-дадыр дејә, силаһланмаға иҹазә верилир, биз исә азад, нејтрал дөвләт - силаһлана билмәрик? Бәјәнмәдијиниз нәдир? Биз јалныз мүдафиә характерли силаһлар алырыг, һүҹум дејил... Белград Сербија әһалисинә гаршы бир даһа һәрби әмәлијјата иҹазә вермәјәҹәк”, - дејә Вучич билдириб.
1287 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP