Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2022

АБШ-да атышма нәтиҹәсиндә 4 нәфәр өлүб, хәсарәт алан вар

АБШ-ын Лос-Анҹелес шәһәринин мәркәзиндән ҹәнуб-шәргдә јерләшән Инглвуд шәһәриндә бир евдә зијафәт заманы баш верән атышма нәтиҹәсиндә 4 нәфәр өлүб, даһа 1 нәфәр јараланыб.

Репорт хәбәр верир ки, бу барәдә “Фох Неwс” телеканалы мәлумат јајыб.

Телеканалын мәлуматына ҝөрә, инсидент јерли вахтла саат 1:30 (Бакы вахты илә 13:30-ред) радәләриндә баш вериб. Шәһәрин мери Ҹејмс Буттс һүҹумда бир нечә нәфәрин түфәнҝ вә тапанча да дахил олмагла мүхтәлиф нөв силаһлардан атәш ачдығыны билдириб.

“Бунлар ҹәмијјәтдән тәҹрид едилмәли олан гатилләрдир. Тәслим олун. Сизи тапаҹағыг вә мүһакимә едәҹәјик”, - о дејиб.

Полис һүҹумун мүмкүн сәбәбини һәлә ачыгламајыб. Бунунла белә, телеканалын мәлуматына ҝөрә, сағ галан киши башга шәһәрдә күчә бандасынын үзвү олдуғуну етираф едиб. Мүстәнтигләр атышманын бунунла бағлы олуб-олмадығыны мүәјјән етмәјә чалышырлар.
1308 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP