Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2022

Ордумузун забити вәфат етди

Јанварын 27-дә "Н" сајлы һәрби һиссәдә тағым командири вәзифәсиндә хидмәт едән 1995-ҹи ил тәвәллүдлү Исмајыллы Ешгин Етибар оғлунун мејитинин Ҹулфа рајонунда јашадығы евдә ашкар едилмәси илә бағлы Ҹулфа рајон прокурорлуғунда арашдырма апарылыр.

Республика Баш Прокурорлуғундан верилән мәлумата ҝөрә, Прокурорлуг әмәкдашлары тәрәфиндән мәһкәмә-тибб експертинин иштиракы илә һадисә јеринә вә мејитә бахыш кечирилиб, еләҹә диҝәр зәрури тәдбирләр һәјата кечирилиб.


Илкин мәлумата әсасән, Ешгин Исмајыллы үрәк чатышмазлығы сәбәбиндән вәфат едиб.
1298 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP