Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2022

Гәрб һәлә билмир биз кимик – Лавров

Русијанын дөјүш мејданында мәғлубијјәтинин гачылмазлығыны бәјан едән Гәрб сијасәтчиләри, ҝөрүнүр, орта мәктәбдә пис охујублар вә Русијаны танымырлар.

Бу сөзләри Русија ХИН рәһбәри Серҝеј Лавров дејиб.

“Дејирләр ки, Русија мәғлубијјәтә дөзмәлидир, онлар Русијаја галиб ҝәләҹәкләр, Русијаны дөјүш мејданында мәғлуб едәҹәкләр. Әминәм ки, сиз онлардан тарихи даһа јахшы билирсиниз. Ҝөрүнүр, онлар орта мәктәбдә пис охујублар, Русијаны танымырлар вә кечмишдән дүзҝүн нәтиҹә чыхармырлар”, - Лавров Јевҝени Примаков адына Ҝимназијада чыхыш едәркән билдириб.

О гејд едиб ки, Гәрбдә русофобија Русијанын Украјнада хүсуси һәрби әмәлијјаты башлајан кими дәрһал өзүнү ҝөстәрди:

“Бу исә о демәкдир ки, русофобија 16-ҹы, 17-ҹи, 18-ҹи әсрләрдә неҹә идисә, елә дә галыб”.
1320 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP