Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Мај 2022

АБШ-да һәр јүз нәфәрә 120,5 силаһ дүшүр

Бу статистик рәгәмини ҸНН јајыб.

Билдирилиб ки, АБШ бу ҝөстәриҹи илә дүнјада биринҹи јердә, Фолкленд адалары исә 100 нәфәрә 62 силаһла икинҹидир. Үчүнҹү јердә исә 7 илдир вәтәндаш мүһарибәси апаран Јәмән ҝәлир. Бу өлкәдә һәр 100 нәфәрә 53 силаһ дүшүр.

Мәлумата ҝөрә, Ҹәнуби Кореја вә Јапонијада исә һәр јүз нәфәрә 0,2 силаһ дүшдүјү мәлум оуб.

АБШ дүнјада мөвҹуд олан 857 милјон мүлки силаһын тәхминән 393 милјонуна саһибдир. Бу да бүтүн дүнјадакы силаһларын 46 фаизи демәкдир. АБШ-да һәр 100 мин нәфәрдән 4-ү силаһлы атышма нәтиҹәсиндә өлүб. Бу рәгәм инкишаф етмиш башга өлкәләрдә орта һесабла 18-дир. Бу өлкәдә интиһарларын 44 фаизи силаһла баш верир. АБШ дүнја үзрә күтләви силаһлы һүҹума мәруз галан јеҝанә өлкәдир.

Гејд едәк ки, мајын 25-дә АБШ-ын Техас штатынын Јувалд шәһәриндә орта мәктәбдә баш верән атышма нәтиҹәсиндә 18-и мәктәбли олмагла 21 нәфәр өлүб. Бу һадисәдән сонра АБШ Президенти Ҹозеф Бајден силаһ сатышына мәһдудијјәтин гојулмасы илә бағлы чыхыш едиб.
1586 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP