Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2022

Гылынҹдароғлу: Әрдоған Түркијәнин шәрәфини ајаг алтына атды

Түркијәнин ана мүхалифәти сајылан Ҹумһуријјәт Халг Партијасынын сәдри Гылынҹдароғлу бу өлкәнин Парламентиндәки чыхышында журналист Хашигчинин гатили Сәудијјә Әрәбистаны вәлиәһдинин Түркијәјә сәфәринә мүнасибәт билдирәрәк онунла ҝөрүшдүјү үчүн президент Әрдоғана ирадыны билдириб вә ону пула ҝөрә өлкәнин шәрәфини тапдаламагда вә сатмагда ҝүнаһландырыб.

Гылынҹдароғлу дејиб: "Һәр бир өлкәнин етибары, дәјәри вә гүруру вардыр. Бу етибар вә шәрәфи горујан дөвләтин идарәчиләридир. Әҝәр Истанбулда Сәудијјә консуллуғунда бир ҹинајәт ишләнирсә, о ҹинајәтин бүтүн аспектләрини арашдырмаг, халга чатдырмаг вә онун амилләрини ҹәзаландырмаг Түркијә һөкумәтинин вәзифәсидир. (Бин Салман) ҝәләҹәк, јенә Әрдоған ону гуҹаглајаҹаг. Түркијә һөкумәтинин башында дајанан шәхс ҹинајәт әмрини верән гатиллә гуҹаглашаҹаг.

Инди бүтүн виҹданлы инсанлардан сорушурам: Түркијә һөкумәтинин етибарыны бу гәдәр ајаглар алтына алан, пулдан өтәри бу өлкәнин етибарыны сатан адама нә ад вермәк олар?

(Әрдоған) Диләнчиләр кими әлини ачыб дејир: Әҝәр мәнә пул версәниз, ҹинајәт досјесини ҝери ҝөндәрәрәм, гатили дә ҝөрмәрәм. Јетәр ки, мәнә борҹ пул верәсән."

Бу һәрәкәти едән адамлардан нә ҝөзләјирсиниз?
1310 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP