Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Август 2022

Суријанын мүдафиә назири Америка вә Түркијәни ишғала сон гојмаға чағырыб

Суријанын мүдафиә назири Москвада кечирилән конфрансда чыхышы заманы Вашингтон вә Анкаранын бу өлкәни ишғалына сон гојмалы олдуғуну вурғулајыб.

Суријанын мүдафиә назири Әли Маһмуд Аббас бу ҝүн (чәршәнбә ахшамы) Русијада кечирилән "Москва Бејнәлхалг Тәһлүкәсизлик Наминә" конфрансында чыхышы заманы бу конфрансы глобал һөкмранлыг вә мүстәмләкәчилик лајиһәләри илә мүбаризә јолунда чох ваҹиб адландырыб.

Суријанын рәсми "САНА" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, мүдафиә назири бу һагда јазыб: "Биз Суријанын бәзи бөлҝәләриндә АБШ вә Түркијә ишғалларына сон гојмағын ваҹиблијини вурғулајырыг ки, беләликлә һөкумәтин һәмин әразиләр үзәриндә нәзарәтини ҝенишләндирә биләк, талан вә оғурлуға мәруз галан милли ресурсларымыза инвестисија гојаг."

Маһмуд Аббас гејд едиб ки, Суријанын гапылары бизә дост кими ҝәлән һәр кәсә һәмишә ачыгдыр. Амма торпағымызы, тарихимизи, ҝәләҹәјимизи тәҹавүз вә мәһвә һәдәфләјән тәрәфләр һаггында демәлијәм ки, онлар гаршыларында зилләти гәбул етмәјән, вәтәнин ләјагәти јолунда гурбан вермәјә һазыр инсанлары ҝөрәҹәкләр.

Мүдафиә назири вурғулајыб: "Бејнәлхалг иҹтимаијјәтдән АБШ вә бәзи гәрб режимләринин Суријаја гаршы тәтбиг етдији мәҹбури вә әдаләтсиз тәдбирләрин ләғви үчүн тәзјиг ҝөстәрмәсини истәјирик."
915 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP