Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Август 2022

Сумгајытда гәтл һадисәси баш вериб

Августун 17-и саат 22 радәләриндә Сумгајыт шәһәри, 3-ҹү микрорајон әразисиндә 1986-ҹы ил тәвәллүдлү Фариз Шәбијевин алмыш олдуғу хәсарәтләрдән хәстәханаја апарыларкән јолда өлмәси барәдә шәһәр прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Бу барәдә Сумгајыт шәһәр прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Зәрәрчәкмишин гоһуму, 1978-ҹи ил тәвәллүдлү Рәшад Шәбијевин шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранан мүбаһисә заманы бычагла Фариз Шәбијевин сол күрәк наһијәсинә хәсарәт јетирмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.

Рәшад Шәбијев шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.
971 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP