Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2022

“Бу мәхлугун әлини сыхмаг олмаз” – Медведјев сијаси лидери тәһгир етди

“Авропа дипломатијасынын рәһбәри Жозеф Боррелл “фашист Русијасы” илә бағлы сөзләрдән сонра һәмишәлик әли сыхылмајанлар сијаһысына дахил едилмәлидир”.

Буну Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы сәдринин мүавини Дмитри Медведјев дејиб.

“Јенидән Авропа Бирлији комиссарынын бу ијрәнҹ бәјанатына гајытмаг истәмәздим, амма хүсуси олараг гејд етмәлијәм ки, белә шејләр һеч вахт һеч ким тәрәфиндән унудулмамалыдыр. Бу шәхс һәмишәлик әфв һүгугу олмајан вә әли сыхылмајан мәхлуглар сијаһысына салынмалыдыр”, - Русија рәсмиси сөјләјиб.

Медведјев Лизз Трассын Бөјүк Британијанын баш назири сечилмәсинә дә мүнасибәт билдириб.

Онун иддиасына ҝөрә, Трасс сәләфи Борис Ҹонсон кими, постундан рүсвајчылыгла ҝедәҹәк:

“Һамы илә мүбаһисә едәҹәк, һәр шеји уғурсузлуға апараҹаг вә сәләфи кими вәзифәсиндән рүсвајчылыгла ајрылаҹаг”.
2390 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP