Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Апрел 2023

Ираг: Түркијә рәсми шәкилдә үзр истәмәлидир

Ирагын Президент Апаратынын Офиси бу ҝүн (8 апрел, шәнбә) бәјанат јајараг, Сүлејманијјә Бејнәлхалг Һава Лиманына һүҹуму писләмәклә јанашы, Түркијә һөкумәтиндән бунун мәсулијјәтини гәбул етмәсини вә рәсми шәкилдә үзр истәмәсини тәләб едиб.
İраг һөкумәтинин “ВАА” рәсми хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, бәјанатда дејилир: “Түркијәнин Күрдүстан бөлҝәсинә гаршы тәкрар һәрби әмәлијјатларыны –һансы ки, бунлардан сонунҹусу Сүлејманијјә Һава Лиманынын бомбаланмасы иди, писләјирик.”
Бәјанатын давамында билдирилир: “Түркијә гүввәләринин мүхалифәт гүввәләринин олмасы бәһанәси илә вәтәндашлара һүҹуму давам етдирмәси вә онларда горху јаратмасынын һеч бир һүгуги әсасы јохдур.”
Бағдад һөкумәти вурғулајыб: “Түркијә һөкумәтиндән тәләб едирик ки, мәсулијјәти гәбул етмсин, рәсми шәкилдә үзр истәсин вә бу һүҹумлары дајандырсын.”
Гејд едәк ки, дүнән Ирагын Сүлејманијјә Һава Лиманына дрон һүҹуму едилиб.
2958 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP