Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Мај 2023

“Әл-Әһд” Әрдоғанын јаланыны үзә чыхартды

Ирагын “Әл-Әһд” телеканалы кечән ҝүн ҝүнорта саатларында “јүксәк рүтбәли” адландырдығы тәһлүкәсизлик мәнбәсинә истинадән хәбәр вериб ки, Түркијәнин бу јахынларда өлдүрдүјүнү иддиа етдији террорчу ИШИД лидери Әбу Һүсејн әл-Гурејши олмајыб.

“Әл-Әһд” телеканалы бу јүксәк рүтбәли мәнбәјә истинадән билдириб: “Түркијәнин өлдүрдүјүнү иддиа етдији террорчу ИШИД лидери дејил. Өлдүрүлән террорчу Ҹубејри олуб. Һалбуки, ИШИД өз лидеринин Гурејши олмасыны шәрт гојмушдур.”

Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған бир мүддәт әввәл ИШИД лидеринин Суријада бу өлкәнин кәшфијјат аҝентләринин әмәлијјатлары заманы өлдүјүнү иддиа етмишди.

Президент сечкиләри әрәфәсиндә нүфуз газанмаг үчүн һәр јола әл атан Әрдоған демишди: “ИШИД террор груплашмасынын лидери Әбу Һүсејн әл-Гурејши Түркијә Кәшфијјат Тәшкилаты гүввәләринин Суријада шәнбә ҝүнү һәјата кечирдији әмәлијјат нәтиҹәсиндә өлдүрүлүб.”

Лакин, Әрдоғанын ачыгламасына ҹаваб олараг Америка рәсмиси билдирди ки, Вашингтон Түркијәнин ИШИД террор груплашмасынын лидеринин Түркијә гүввәләринин һүҹуму нәтиҹәсиндә өлдүрүлмәси илә бағлы иддиасыны тәсдиг едә билмәз.

“Американын Сәси” радиосуна мүсаһибә верән америкалы мәмур әлавә едиб: “Суријанын шималында ИШИД лидеринин өлдүрүлмәси илә бағлы Түркијәнин иддиасыны тәсдигләјән һәр һансы мәлумат јохдур.”
2320 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP