Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Мај 2023

Әрәбистан шаһы Бәшәр Әсәди Әрәб Лигасынын иҹласында иштирака дәвәт етди

Суријанын Президент Апараты чәршәнбә ҝүнү елан едиб ки, Сурија президенти Бәшәр Әсәд мајын 19-да Ҹиддәдә кечирилмәси планлашдырылан Әрәб Лигасынын саммитиндә иштирак етмәк үчүн Сәудијјә шаһы Салман бин Әбдүләзиздән рәсми дәвәт алыб.

Даһа әввәл бәзи мәнбәләр Бәшәр Әсәдин Әрәб Лигасынын иҹласындан әввәл Сәудијјә Әрәбистанына сәфәр едәҹәји барәдә мәлумат јајмышды.

Öтән базар ҝүнү Әрәб Дөвләтләри Лигасы Шурасы Мисирин хариҹи ишләр назири Самеһ Шукринин сәдрлији илә назирләр сәвијјәсиндә фөвгәладә иҹлас кечирәрәк, Суријадакы һадисәләри вә бу өлкәнин Әрәб Лигасына гајытмасы мәсәләсини мүзакирә етди. Бир нечә саат сонра Ираг Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәтбуат катиби Әһмәд Әл-Сәһһаф бәјан етди ки, әрәб өлкәләринин хариҹи ишләр назирләри Гаһирәдә кечирдикләри ҝөрүшдә Дәмәшгин Әрәб Лигасындакы јеринә гајтарылмасы илә бағлы консенсус әлдә едибләр.

Çәршәнбә ахшамы Сәудијјә Әрәбистанынын Хариҹи Ишләр Назирлији Сурија илә мүнасибәтләри там бәрпа етмәк үчүн өлкәнин јени тәдбирләр ҝөрдүјүнү ачыглајыб.

Əрәбистанынын ХИН-и өз Тwиттер сәһифәсиндә јазыб: “Сәудијјә Әрәбистаны илә Суријанын гардашлыг бағыны нәзәрә алараг вә бирҝә әрәб фәалијјәтләрини ҝенишләндирмәк, реҝионда тәһлүкәсизлик вә сабитлији ҝүҹләндирмәк истәјинә ујғун олараг, Сәудијјә Әрәбистаны (Суријада) дипломатик миссијасыны бәрпа етмәк гәрарына ҝәлиб.”
2076 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP