Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Август 2023

“Тәртәр иши”: Һәрбчи оғлу өлдүрүлән Валидә Әһмәдованын вәкили евиндән оғурланыб

Тәртәр һадисәләри заманы ишҝәнҹә нәтиҹәсиндә өлдүрүлән Елчин Гулијевин анасы Валидә Әһмәдованын вәкили Солмаз Казымова јашадығы үнвандан оғурланыб.

Бу барәдә Валидә Әһмәдова мәлумат вериб.

О дејиб ки, бу ҝүн саат 11-ин јарысы вәкилинин евинә намәлум шәхсләр ҝәләрәк ахтарыш апарыблар. Һәмин вахт вәкилин азјашлы баҹысы гызы онун евиндә олуб. Азјашлынын ҝөзү гаршысында вәкилин евиндә ахтарыш апарылыб, бундан сонра өзүнү дә намәлум истигамәтә апарыблар.

Валидә Әһмәдова билдириб ки, вәкили Әһмәдлидә Неапол даирәси јахынлығындакы мәнзилиндән апарылыб: “Вәкили ким апарыб, һара апарыб билмирик. Һазырда вәкилин телефон нөмрәсинә зәнҝ чатмыр. Онун талејиндән нараһатыг. Хаһиш едирик ки, аидијјәти гурумлар вәкилин јерини мүәјјән едиб бизә дә мәлумат версинләр”.
1359 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP