Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2023

Ливијанын хариҹи ишләр назири өлкәдән гачды

Ливија Милли Бирлик Һөкумәтинин хариҹи ишләр назиринин сионист “һәмкары” илә ҝөрүшдүјү үчүн Ливија вә бир сыра Ислам өлкәләриндә етиразларын давам етдији бир шәраитдә бәзи медиа мәнбәләри Ливијанын хариҹи ишләр назиринин өлкәсини тәрк етдијини билдирибләр.
“Тһе Неw Јорк Тимес” гәзети, еләҹә дә “Әл-Вәсәт Либи” сајты ајры-ајры хәбәрләрдә Милли Бирлик Һөкумәтинин хариҹи ишләр назири Нәҹла әл-Мәнгушун өлкәсиндән гачараг Түркијәјә ҝетдијини билдириб.
Милли Бирлик Һөкумәтинин хариҹи ишләр назиринин көмәкчиләриндән бири билдириб ки, базар ертәси Ливијада Нәҹла әл-Мунгушун исраилли “һәмкары” илә Ромада гејри-рәсми ҝөрүшү барәдә хәбәрин дәрҹ олунмасынын ардынҹа мүбаһисәләрин гызышдығы бир вахтда о, “тәһлүкәсизлији илә бағлы нараһатлығына ҝөрә Түркијәјә гачыб.”
Салмин Әсәд бир ачыгламада онун өлкәдән гачмасы һагда дејиб: “Ливија халгы гәзәбләнмишди.”
“Әл-Вәсәт Либи” сајтынын билдирдијинә ҝөрә, Нәҹла әл-Мәнгуш Ливија Дахили Тәһлүкәсизлик Аҝентлијинин көмәји илә һөкумәт тәјјарәси васитәсилә Триполидән Истанбула гачыб.
Сөзүҝедән ҝөрүш ифша едилдикдән вә бу һадисәләрин ардынҹа Ливија Милли Бирлик Һөкумәтинин рәһбәри Нәҹла әл-Мәнгушу тутдуғу вәзифәдән узаглашдырыб вә арашдырма үчүн мониторинг тәшкилатларына тәгдим едиб.
3308 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP