Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2023

Доллардан имтина глобал просесдир - Чинли експерт

Дедолларизасија просеси глобал бир тенденсијадыр.

Бу сөзләри чинли експерт ЈУ Миаожие Шәрг Игтисади Форумунда чыхышында дејиб.

“АБШ-ын дүнја ҮДМ-дәки пајы азалмагдадыр, диҝәр өлкәләрин пајы исә артыр. Мисал олараг, Чинин дүнја игтисадијјатындакы пајы 18,5 фаизә чатыб. Әлбәттә ки, Чин јуаны вә диҝәр өлкәләрин пул ваһидләри мәрһәләли шәкилдә бејнәлхалг пул ваһидинә чевриләҹәк. Чин јуаны ҝетдикҹә даһа чох өлкә тәрәфиндән истифадә едилир”, - дејә експерт билдириб.
3038 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP