Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Октјабр 2013

Али мәктәбә дахил ола билмәјән 18 јашлы гыз өзүнү бычаглады

Самухда али мәктәбә дахил ола билмәјән гыз өзүнү бычаглајыб. Ҝәнҹә шәһәр Тәҹили Тибби Јардым Хәстәханасындан АПА-нын гәрб бүросуна верилән мәлумата ҝөрә, Самух рајон Институт гәсәбә сакини, 1995-ҹи ил тәвәллүдлү Ҝүлшән Ибраһимова гарнын кәсилмиш-дешилмиш јарасы илә хәстәханаја јерләшдирилиб. Үзәриндә ҹәрраһијјә әмәлијјаты апарылан 18 јашлы гызын вәзијјәти нормал гијмәтләндирилир.
Самух рајон Полис Шөбәсиндән АПА-нын гәрб бүросуна билдирибләр ки, Ҝүлшән Ибраһимова әввәлҹә танымадығы шәхс тәрәфиндән бычагландығыны билдирсә дә, сонра һадисәни олдуғу кими данышыб. Гејд едиб ки, о али мәктәбә гәбул ола билмәдији үчүн әсәбиләшиб вә өзүнү бычаглајыб. Фактла бағлы Самух рајон Полис Шөбәсиндә арашдырма апарылыр.
5757 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP