Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Октјабр 2013

Азәрбајҹанын 33 сүлһмәрамлысы Әфганыстана јола салынды

Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләринин сүлһмәрамлы таборунун 33 һәрбчиси бу ҝүн Әфганыстана јола салыныб.

Бу барәдә АПА-ја Мүдафиә Назирлијиндән мәлумат верилиб.

Һәрбчиләр ротасија әсасында 2014-ҹү илин апрел ајынадәк Әфганыстанда Бејнәлхалг Тәһлүкәсизлијә Јардым Гүввәләринин (ИСАФ) тәркибиндә хидмәт едәҹәкләр.

Гејд едәк ки, Әфганыстандакы сүлһмәрамлы континҝентин шәхси һејәти 6 ајдан бир ротасија әсасында дәјишдирилир.

Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләринин сүлһмәрамлылары 2002-ҹи илин нојабр ајындан Әфганыстанда ИСАФ тәркибиндә хидмәт едир. Һазырда ӘфганыстандаАзәрбајҹан Силаһлы Гүввәләринин 94 һәрбчиси Түркијә таборунун тәркибиндә Кабил шәһәриндә јерләшән телевизија гүлләсини, ИСАФ-ын мәркәзи силаһ-сурсат анбарынын тәһлүкәсизлијини горујур вә патрул хидмәтини һәјата кечирир.
4365 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP