Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

“Аппле”дан јени планшет

"Аппле” ширкәти октјабрын 22-дә "иПад” планшетләринин јени нәслини тәгдим едиб

Јени "иПад” планшетинин екранын диагоналы әввәлки кими 9,7 дүјмдүр, лакин әввәлки апаратларла мүгајисәдә 1,9 мм даһа назик вә чәкиси 28% даһа јүнҝүл олуб.

Планшет "иПад Аир” адланыр. Америка ширкәтинин индијә гәдәр истеһсал етдији 9,7 дүјм планшетләр садәҹә "иПад" адланыб.
Гурғу ҝөрүнүшҹә 2012-ҹи илин пајызында "Аппле” ширкәти тәрәфиндән тәгдим едилмиш 7,9 дүјмлүк "иПад мини” планшетинә охшајыр.

"иПад Аир” планшети 64 бит "Аппле А7” просессору илә тәҹһиз едилиб.
"Аппле” ширкәтиндән билдирилиб ки, планшет 8 дәфә даһа сүрәтли ишләјир. Ширкәт нүмајәндәләринин сөзләринә ҝөрә, графиканын мәһсулдарлығы 72 дәфә артыб.


Планшетин "Wи-Фи” модулу илә тәҹһиз едилмиш версијасы 499 доллар вә мобил модулла тәҹһиз едилмиш версијасы исә 629 АБШ доллар олаҹаг. Гурғу гара вә ҝүмүшү рәнҝләрдә тәдарүк олунаҹаг.

"иПад Аир” нојабрын 1-дә сатыша чыхарылаҹаг. Јени гурғуну 40-дан чох өлкәдә сатын алмаг мүмкүн олаҹаг.

ЫҸТнеwс
6287 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP