Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2013

Динләнмә скандалы Испанијаја чатды

Испанијанын баш назири Ражој, “АБШ-ын Испанијаны динләдијинә даир дәгиг мәлумат јохдур”, - десә дә, мөвзу илә әлагәдар мәлумат алмаг үчүн АБШ-ын Мадрид сәфиринин назирлијә дәвәт олунаҹағыны бәјан едиб.
Даһа өнҹә хәбәр вердијимиз кими, Американын Милли Тәһлүкәсизлик Аҝентлијинин (МТА) бир чох өлкә лидерләринин телефон данышыгларыны динләдији иддиалары Испанијаја да сычрады.
Брүсселдә сәфәрдә олан Испанија Баш назири Мариано Ражој мөвзујла әлагәдар вердији ачыгламада, “Һөкумәт олараг АБШ-ын испан сијасәтчиләрини динләдијинә даир әлимиздә бир факт јохдур”, - дејиб. Ражој һәмчинин һәр еһтимала гаршы АБШ сәфиринин назирлијә дәвәт олунаҹағыны да бәјан едиб.
“Достлуг вә иттифаг ҹәсуслугла ујғун ҝәлмир”
“Достлуг вә иттифаг ҹәсуслугла ујғун ҝәлмир”, - дејән Испанија баш назири АБШ илә әлагәдар иддиалар доғру чыхаҹағы тәгдирдә ән доғру гәрар верәҹәјини ачыглајыб.
4489 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP