Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Нојабр 2013

Русија илә Ҝүрҹүстан арасындакы бузлар әријир

Нојабрын 10-дан Ҝүрҹүстан сон 7 илдә илк дәфә Русијаја ситрус мејвәләрини ихраҹ етмәјә башлајаҹаг

Ҝүрҹүстанда нојабрын 2-дән ситрус мејвәләринин јығымына старт верилиб.

АПА-нын “Интерфакс”а истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, бу ил 100 мин тондан чох мәһсул јығмаг нәзәрдә тутулуб. Гејд едәк ки, кечән ил бу ҝөстәриҹи 2 дәфә аз олуб.

Ҝүрҹүстанда ситрус мејвәләринин јығымынын 80 фаизини тәмин едән Аҹарыстан мухтар республикасынын кәнд тәсәррүфаты назири Заур Путкарадзе журналистләрә ачыгламасында билдириб ки, бу ил үмумиликдә 110 мин тон мандарин, портағал вә лимон јығмаг планлашдырылыб. “Ситрус мејвәләринин ихраҹы тәхминән нојабрын 10-дан башланаҹаг”, дејә Заур Путкарадзе билдириб. О гејд едиб ки, ситрус мејвәләринин илк партијалары сон 7 илдә илк дәфә олараг Русијаја да ҝөндәриләҹәк.

Назирин сөзләринә ҝөрә, Русијадан башга Ҝүрҹүстанын ситрус мејвәләри һәмчинин Азәрбајҹан, Украјна, Беларус, Молдова, Ермәнистан вә Орта Асијаја ихраҹ едиләҹәк.


4299 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP