Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2013

Абҝүл Сүлејмановун ҹијәриндә ағрылар јараныб

Һәбсдә олан руһани Абҝүл Сүлејмановун сәһһәтиндә проблем јараныб. Мәлуматы “Медиа форум” сајтына вәкил Заман Сәмәдов вериб.

Вәкил дејиб ки, нојабрын 16-да Абҝүл Сүлејмановла ҝөрүшүб: “О мәнә билдирди ки, ҹијәриндә ағрылар јараныб. Абҝүл Сүлејманов проблемлә әлагәдар өзүнүн истәдији һәкимләрин ону мүајинәдән кечирмәсини тәләб едир”.

Заман Сәмәдов гејд едиб ки, бунунла бағлы мәктуб һазырлајыб. Мәктубда Абҝүл Сүлејмановун өзү истәдији һәким тәрәфиндән мүајинә олунмасына иҹазә верилмәси хаһиш олунуб. Мәктуб Пенитенсиар Хидмәтинин рәиси Мәдәт Гулијевә үнванланыб.

Абҝүл Сүлејманов 2011-ҹи илин август ајында һәбс олунуб, 11 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб. О, 13 сајлы Ҹәзачәкмә Мүәссисәсиндә сахланылыр.


5138 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP